Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού

main photo

Χάρη στο καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το εύρος ενός κατασκευαστικού έργου ανάλογα με τις ανάγκες σας, με μηχανικούς υπεύθυνους για:

  • Μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών έργων
  • Έκδοση βεβαιώσεων Ν. 4014/2011
  • Ανακαινίσεις υφισταμένων κτιρίων
  • Εργολαβίες κατασκευής ιδιωτικών τεχνικών έργων